fit.pl mobile logo

Stosowanie i wybór metod antykoncepcji przed pierwszym stosunkiem

W listopadzie i grudniu 2009 roku międzynarodowy instytut badawczy GSK, na zlecenie firmy Bayer Schering Pharma, przeprowadził ogólnoeuropejską ankietę „Pan EU Study” dotyczącą stosowania i wiedzy na temat antykoncepcji wśród kobiet. Badaniu poddano mieszkanki 18 krajów Europy, w tym Polski, oraz Kanady
 

Poniżej przedstawiamy wybrane wyniki badania, z podziałem na zagadnienia takie jak:

 1. Wiek inicjacji seksualnej

- kobiety aktywne seksualnie, które kiedykolwiek stosowały antykoncepcję

·         Średni wiek inicjacji seksualnej w Polsce to 19 lat. W Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Czechach średni wiek, w którym kobiety zaczynają współżyć to 17 lat. Najpóźniej inicjację seksualną przechodzą Turczynki – średni wiek to 20.5 roku. Średni wynik zbiorczy dla mieszkanek Europy daje wiek 18 lat, jako ten, w którym odbyły „pierwszy raz”.

·         Według badania, w Polsce najwięcej osób zaczyna współżyć w wieku 19-20 lat – 31 % ankietowanych. Podobnie jest na Ukrainie – 28%. Nasze sąsiadki zaczynają wcześniej od nas. Niemki średnio w wieku 17 lat, Rosjanki – 18, a Czeszki – 17,2 lroku. W większości krajów europejskich do inicjacji seksualnej dochodzi w wieku 16 i 17 lat.

·         Najwcześniej zaczynają współżyć Dunki (średnio 16,6 r. ż).

 1. Metody antykoncepcji stosowane podczas pierwszego stosunku seksualnego

- kobiety po inicjacji, które kiedykolwiek stosowały antykoncepcję

·         W Europie najczęściej stosowaną metodą antykoncepcji podczas pierwszego stosunku są prezerwatywy (49%). W niektórych krajach różnice między zastosowaniem prezerwatywy a pigułki są niewielkie, np. Niemcy (pigułka - 49%, prezerwatywa – 50%), Holandia (pigułka – 55%, prezerwatywa – 54%).

·         Najchętniej prezerwatywy stosowane są w Grecji. Aż 79% badanych przyznało, że podczas pierwszego stosunku zastosowało prezerwatywę. Najmniej, bo tylko 17% Portugalek wskazało na taką metodę zabezpieczenia.

·         W Polsce do stosowania kondomów przyznaje się 61% ankietowanych, podobne wyniki podała Wielka Brytania (60%) i Dania (62%).

·         Pigułki antykoncepcyjne zajmują drugie miejsce w Europie pod względem popularności (21%).  Odbiegają jednak znacznie popularnością od prezerwatyw.

·         Najrzadziej Europejczycy decydowali się na stosunek przerywany. Wyniki pokazują, że w 14%. Polacy są bliscy tej średniej z wynikiem 13%.

·         Jednakże 18% Europejek stwierdziło, że podczas „pierwszego razu” nie stosowało żadnego zabezpieczenia. Tutaj pierwsze miejsce zajmują Portugalki – aż 58%. To niezwykle wysoki wynik w porównaniu z innymi państwami. Blisko jest Turcja i Ukraina – te państwa uzyskały wyniki odpowiednio 30 i 34%. Taką ewentualność najrzadziej potwierdzały Greczynki i Hiszpanki – w tylko 7%. Niewiele od nich odstają Niemki i Holenderki (po 8%), a także Austriaczki i Polki (po 9%).

[-------]

 1. Aktywność seksualna przed rozpoczęciem antykoncepcji

– dotyczy kobiet, które kiedykolwiek zastosowały metodę antykoncepcyjną

·         Ankietowane mogły wybierać spośród trzech odpowiedzi: TAK, NIE, nigdy jeszcze nie współżyłam.

·         Kraj, w którym duża grupa kobiet była aktywna seksualnie przed zastosowaniem pierwszej antykoncepcji to Czechy – 65%. Najmniej osób, które współżyły przed zastosowaniem antykoncepcji znajdziemy natomiast w Hiszpanii – 17%.

·         28% spośród ankietowanych Polek odpowiedziało, że były aktywne seksualnie przed rozpoczęciem stosowania antykoncepcji, natomiast 72% nie współżyło, zanim zaczęło stosować antykoncepcję. Podobne wyniki dotyczą sytuacji w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii.
 1. Wiek rozpoczęcia stosowania antykoncepcji po raz pierwszy

- dotyczy kobiet, które kiedykolwiek zastosowały metodę antykoncepcyjną

·         Średnia wieku, w którym ankietowane zaczynały stosować antykoncepcję to 17 – 22 lat. W Polsce średni wiek, w którym kobiety zaczynają stosować antykoncepcję to 19,9 lat.

·         Najniższą średnią wiekową w stosowaniu antykoncepcji mają Dunki -16,7.  Niemki, Holenderki i Szwedki - 17 lat,  najwyższą zaś Turczynki - 22 lata.

·         Badanie pokazuje, że w krajach Europy Zachodniej oraz Północnej najwięcej, czyli około  25 % ankietowanych, zaczęło stosować antykoncepcję już w 16 roku życia. Natomiast w krajach Europy Wschodniej, w tym w Polsce oraz w Grecji i w Turcji najwięcej ankietowanych, czyli około 30%, zaczyna stosować antykoncepcję w wieku 19-20 lat. 

[-------]
 1. Pierwsza metoda antykoncepcyjna

- dotyczy kobiet, które kiedykolwiek zastosowały metodę antykoncepcyjną

·         Ankietowane pochodzące z 18 krajów Europy wybierały spośród różnych metod antykoncepcji. Najpopularniejsze były: prezerwatywa, pigułka, stosunek przerywany. W Europie najczęściej stosuje się prezerwatywę – 45% i pigułkę antykoncepcyjną – 35%, stosunek przerywany stosuje zaś 12% mieszkańców Europy.

·         Według badania, prezerwatywę podczas pierwszego stosunku najczęściej stosują Grecy (wybrało ją aż 80% ankietowanych). Najrzadziej wybierano prezerwatywę przy pierwszym razie w Czechach - 16% badanych. Ponad połowa (56%) spośród ankietowanych Polek wybrała prezerwatywę, jako pierwszą metodę antykoncepcyjną.

·         Pigułka antykoncepcyjna była najczęściej stosowaną pierwszą metodą antykoncepcji w Holandii - wybrało ją 73% ankietowanych. Najrzadziej wybierano pigułkę antykoncepcyjną w Grecji - tylko 5% spośród ankietowanych. W Polsce była to pierwsza metoda antykoncepcji dla 21% badanych.

·         Stosunek przerywany najczęściej stosowano w Turcji - 29% ankietowanych. Najrzadziej stosowano go w Wielkiej Brytanii - 1% oraz Niemczech, Austrii i Holandii - 2%.  W Polsce wybrało go 9% ankietowanych.

·         Znacznie częściej stosuje się pigułkę antykoncepcyjną jako pierwszą metodę w porównaniu z prezerwatywą w następujących krajach: Holandia (73% pigułka vs. 23% prezerwatywa), Czechy (56% pigułka vs. 16% prezerwatywa), Portugalia (61% pigułka, vs. 32% prezerwatywa). Olbrzymia przewaga prezerwatywy nad pigułką jest w Grecji (80% prezerwatywa vs. 5% pigułka), natomiast na podobnym poziomie pigułki i prezerwatywy są stosowane w Szwecji, Norwegii, Danii, Szwajcarii.

·         Badanie pokazuje, że w krajach bardziej rozwiniętych jako pierwsza metoda antykoncepcji dużo częściej wybierana jest pigułka antykoncepcyjna niż prezerwatywa.

·         Na podstawie prezentowanego badania, można zaobserwować, że ankietowane wybierają metody „pewniejsze”, takie jak prezerwatywa i pigułka antykoncepcyjna. Stosunek przerywany jest mało popularną metodą antykoncepcji przy pierwszym stosunku seksualnym.

 1. Wiek zastosowania pigułki po raz pierwszy

·         Najwcześniej pigułkę stosują: Holenderki (średnia wieku to 17,1), Niemki i Dunki (średnia wieku w obu krajach to 17,3), Austriaczki i Szwedki (średnia wieku w obu krajach to 17,5), najpóźniej Ukrainki (23,6) i Turczynki (średnia wieku 23,3), Greczynki (średnia wieku 23, 2). Średnia wieku Polek stosujących pigułkę po raz pierwszy to 21, 7.

[-------]
 1. Wiek inicjacji seksualnej vs. wiek, w którym zastosowano pigułkę po raz pierwszy

·         Badanie pokazuje, że kobiety w Europie wcześniej zaczynają współżyć niż stosować pigułkę antykoncepcyjną.

·         Najmniejsze różnice w wieku inicjacji seksualnej i wieku, w którym zastosowano pigułkę po raz pierwszy obserwujemy w Niemczech – odpowiednio 17 lat i 17,3. Największe różnice natomiast w tym zestawieniu można zauważyć w Czechach – odpowiednio 17,2 i 21,9 oraz w Rosji – odpowiednio 19 i 22,9.

·         W Polsce średni wiek inicjacji seksualnej to 19 lat, a średni wiek, w którym zastosowano pigułkę po raz pierwszy to 21,7.

 1. Główne źródła informacji o antykoncepcji

·         Polki najczęściej szukają informacji o antykoncepcji u lekarza ginekologa – 84%,  45% u przyjaciółki, 61% w Internecie, 57% w prasie kolorowej, w gazetach – 35%, radiu i/lub telewizji 23%, u nauczyciela – 17%, u siostry i znajomych podobnie - po 12%, u farmaceuty 9%, u położnej – 8%, u specjalisty ds. planowania rodziny – 5%.

 1. Najbardziej zaufane źródła informacji o antykoncepcji

- kobiety korzystające z więcej niż 2 źródeł informacji

·         Badane w większości krajów europejskich wskazały, że najbardziej godnym zaufania źródłem informacji jest lekarz ginekolog. Jedynie w Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii i Danii – na pierwszym miejscu wśród wskazywanych najbardziej zaufanych źródeł wiedzy o antykoncepcji znalazł się lekarz ogólny.

·         W Polsce korzystamy głównie z porad ginekologa – 71 % ankietowanych wskazało ginekologa jako najbardziej godne zaufania źródło informacji. W podobnym stopniu jak Polki, ginekologom ufają Niemki – 71%, Włoszki – 72 %, Czeszki i Greczynki – po 72%, Austriaczki i Szwajcarki – 73%.

[-------]

Metodologia badania:

·    w badaniu wzięły udział kobiety w wieku 15/18-49

·   próba reprezentatywna ze względu na wiek, edukację, dochód i miejsce zamieszkania

·  badanie przeprowadzono w 19 krajach; w sumie udział wzięło 25.590 kobiet; w Polsce przepytano 1041 kobiet, najczęściej należących do grup:

- 18,4% kobiet zamieszkuje województwo mazowieckie

- 54,0% kobiet w wieku 20-30 lat

- 50,7% kobiet ze średnim dochodem na osobę

- 77,5% kobiet o wyższym wykształceniu

·   dane dla Europy są ważone w oparciu o liczbę kobiet w wieku 15-49 dla każdego kraju

·    wywiad on-line trwał ok. 30 minut

·     badanie miało miejsce w listopadzie-grudniu 2009 

www.fit.pl


PODZIEL SIĘ Z INNYMI

Napisz komentarz...
Zaloguj przez Facebooka

Prywatność
Polityka prywatności 

Redakcja
26-600 Radom
Ul. Okulickiego 39, IIP
TEL: 48 380 30 62 wew. 12
E-mail: biuro@portal.fit.pl

RODO

Szanowny Czytelniku!

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Nie zmieniamy naszych uprawnień.

Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Fit.pl Sp.z.o.o.. Dane osobowe niezbędne gromadzone przez serwis www.fit.pl są objęte ochroną danych osobowych: nie są i nie będą nikomu odsprzedawana ani udostępniane. W czasie korzystania z serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, które należy podać to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Fit.pl Sp.z.o.o z siedzibą w Radomiu (dalej także będziemy używać skrótu „Fit.pl”) oraz nasi Zaufani partnerzy czyli podmioty niewchodzące w skład Fit.pl ale będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszych stronach, do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach, aby:

 • dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań oraz do przeprowadzania konkursów z nagrodami,
 • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,
 • pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań,
 • dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo tutaj.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk „zgadzam się” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności Fit.pl, w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów, w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) przez opisane wyżej Fit.pl oraz Zaufanych Partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać korzystając z narzędzia dostępnego tutaj.

Zgadzam się
Nie teraz
fit.pl profil na Facebooku
fit.pl kanał na Youtube
Forum dyskusyjne fit.pl