fit.pl mobile logo

Wiek rozwojowy

Chcąc przyjrzeć się wynikom testu sprawności fizycznej, należy wiedzieć jak wygląda ogólny rozwój w danym okresie  
Rozwój. ”Arystoteles ujmował rozwój jako (...) zmianę zmierzającą w określonym kierunku, zmianę celową, polegającą na przechodzeniu od form niższych do wyższych” (Przetacznik- Gierowska, Tyszkowa; 1996, s. 45) Rozwojem fizycznym będziemy więc nazywali zmiany w obrębie układów, mających związek z fizyką (ruchem) danego osobnika.   dziecko banki mydlaneOntogeneza – jest to rozwój organizmów jednostkowych w toku życia. Dzieli się ją na kilka okresów:
 • noworodek;
 • niemowlęcie;
 • okres poniemowlęcy;
 • przedszkolny;
 • młodszy wiek szkolny;
 • pokwitania;
 • młodzieńczy;
 • dojrzałości;
 • starości.
(Szopa, Mleczko, Żak; 1996).   Młodszy wiek szkolny (7-12 rok życia) to okres ciągłych zmian i „stanowi czas przygotowania się organizmu do intensywnych przemian podokresu pokwitania” (A. Malinowski 1987, s.29). Dla dziecka w tym wieku oznacza to podjęcie nauki w szkole podstawowej, co ma wpływ na rozwój psychiczny oraz zmiany zachodzące wewnątrz organizmu. I tak jak rozpoczęcie szkoły może mieć wpływ na rozwój dziecka, tak rozwój dziecka (zdrowego) nie ma wpływu na rozpoczęcie szkoły.   Zaczynając naukę w szkole podstawowej mamy do czynienia z nowym otoczeniem środowiskowym, z innymi obowiązkami, oczekiwaniami w stosunku do dziecka. Te nowe sytuacje mogą wytworzyć w psychice dziecka negatywne odczucia, np strach, zażenowanie, brak chęci do współpracy, kontaktów z rówieśnikami, a dalej odczucie wyobcowania, osamotnienia, ciągłego czekania na spotkanie z osobą bliską, to zaś może doprowadzić nawet do nerwicy psycho - fizycznej. Zatem, jeśli jest to czas zmian w organizmie, to mogą one ulec zachwianiu przez tak negatywne stany emocjonalne.   Odcięcie od zabawy – zastąpienie jej nieustannym siedzeniem w ławce, nauką, odrabianiem zadań domowych; koledzy od zabaw – zastąpieni kolegami od nauki; obowiązek totalnej beztroski – zastąpiony obowiązkiem koncentracji, gdzie jej brak może doprowadzić do niemiłych konsekwencji. Ciągłe pochwały za kreatywność od pani z przedszkola – zastąpione stresującymi ocenami (nierzadko subiektywnymi) za przygotowanie w szkole, przez które dziecko może mieć większe lub mniejsze kłopoty w domu. Przez system ocen w szkołach nauczyciele mogą pokazać swoje emocje, uczucia w stosunku do dziecka, a nawet do rodziców, krzywdząc w ten sposób podopiecznego, wywołując w nim niepożądane zachowania.  [-------]   Dzieci przechodzące młodszy wiek szkolny są bardzo energiczne, potrzebują dużo ruchu. Niemożność wysiedzenia w jednym miejscu przez dłuższy okres czasu (np na lekcji w ławce) jest sprawą naturalną (Tyszkowa 1990). Nauczyciele od kształcenia zintegrowanego (pedagogika wczesnoszkolna) powinni zdawać sobie sprawę, że dzieci, nawet w czasie lekcji, na której muszą się skupić, potrzebują chwili ruchu – pomijając fakt, że jakakolwiek aktywność ruchowa, związana jest z dostarczeniem tlenu do całego ciała, m.in. do mózgu, przez co zwiększamy możliwość koncentracji u podopiecznych. A. Malinowski (1987) mówi nawet o „głodzie ruchowym” w tym okresie.   stres w szkoleSprostanie wymaganiom nauczyciela prowadzi do ”wyrobienia” modelu ucznia według danego nauczyciela. Większym problemem jest fakt kilku takich nauczycieli. Dziecko przestaje być sobą, zmienia swój sposób myślenia w zależności od zajęć, przyjmuje osobowość o wielu twarzach. Niezgodność poglądów tych twarzy stanowi poważny problem w późniejszym czasie, gdzie wypowiadane przemyślenia kłócą się ze sobą, co dalej odbija się na psychice dziecka. Jak wiemy psychika człowieka może być ”mostem” w naszym życiu, jednakże może również doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.   Dziecko stara się sprostać postawionym oczekiwaniom aby uniknąć nieprzyjemności związanych ze szkołą, a co za tym idzie z rodzicami, nauczycielami – ta tendencja jest częściej zauważalna wśród chłopców niż wśród dziewczynek, gdyż są oni mniej obowiązkowi. Chęć podołania temu nierzadko wiąże się z ”kombinowaniem”, ”cwaniactwem”, co może mieć wpływ na dalsze życie. Bywa, że dzieci dążą do sprostania tymże oczekiwaniom, ponieważ zdają sobie sprawę z pozytywnych aspektów nauki na przyszłość. Aspekt ten jest o tyle kłopotliwy dla dzieci z tego okresu, że nie mają one jeszcze rozwiniętego myślenia czasowego, nie łączą przeszłości z teraźniejszością i przyszłością.   W takim stanie ciągłego stresu – niepewności, nie ma odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju co może być przyczyną różnych komplikacji, opóźniony okres dojrzewania, nieodpowiednie rozwinięcie lub zahamowanie rozrostu kości, mięśni, problemy wewnątrz- ustrojowe to najkrótsze ujęcie możliwych nieprawidłowości związanych z rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej. Nie można jednakże zapominać o bardzo ważnym, pozytywnym wpływie rozpoczęcia nauki jakim jest rozwój umysłowy dziecka.   Młodszy wiek szkolny to etap rozwoju w którym po dostosowaniu się organizmu do przemian, jak „np zmiany uzębienia mlecznego na stałe, zaniknięciu dziecięcych cech budowy i funkcji, dziecko zaczyna coraz bardziej upodabniać się w wyglądzie, ruchach i w zachowaniu do dorosłego” (Przewęda 1973, s. 60). Zaczynają się tworzyć wyraźne różnice w budowie ciała między dziewczętami, a chłopcami (tzw. dymorfizm płciowy). U chłopców rozrasta się obręb barkowy, zaś u dziewczynek miedniczy. Wraz z widocznymi zmianami somatycznymi idą w parze harmonia oraz kształtowanie nawyków ruchowych. [-------]   ”Okres ten, (...) charakteryzuje niezwykła łatwość uczenia się ruchów, nawet o skomplikowanej strukturze” (Szopa, Mleczko, Żak 1996; ”Podstawy antropomotoryki”, s.63). Okres ten charakteryzuje również coraz większa precyzja ruchów ręką. Wytrwałość, lekkość przyswajania nowych ruchów, chęć współzawodnictwa, osiągania sukcesów, sprawia, że dzieci w tym wieku często wybierają dyscyplinę sportową, którą chciałyby trenować a i trenerzy dokonują wstępnego naboru podopiecznych z tego okresu do swoich specjalności.   szczesliwa rodzinka„Około 9- 10 roku życia rośnie również zdolność koncentracji, co sprzyja kształtowaniu się (...) ruchów na wysokim poziomie jakościowym: oszczędnych, dokładnych i bez przyruchów; w połączeniu z dalszym rozwojem ruchów typu lokomocyjnego i sportowego (...) wraz z postępującą intelektualizacją czynności (...) doprowadza to do osiągnięcia stanu nazywanego przez większość autorów etapem DZIECKA DOSKONAŁEGO lub drugim APOGEUM MOTORYCZNYM” (Szopa, Mleczko, Żak; 1996 s.63) (”pierwszym apogeum motoryczności” lub ”złotym okresem motoryczności” przyjęło się traktować wiek około 6 roku życia). Można z tego wywnioskować, że dzieci, zwłaszcza w tym okresie, powinny być pod ścisłą obserwacją ruchową specjalisty, czyli nauczyciela wychowania fizycznego, który mógłby poprowadzić, tak zaniedbaną przez nauczycieli wczesnoszkolnych, motorykę dzieci. Rezultaty użycia nieodpowiednich środków dydaktycznych (m. in. motywacji) widzimy w czasie późniejszym, kiedy to młodzież wykazuje brak chęci nawet do najmniejszej aktywności ruchowej, do ćwiczeń, kiedy ruchy tychże młodych ludzi są tak chaotyczne, bez jakiejkolwiek harmonii, płynności.   Warto pamiętać, że człowiek w tym wieku jest bardzo podatny na różnego typu uwagi, będąc pod stałym nadzorem odpowiedzialnego rodzica będzie się starał być obowiązkowy. To prawni opiekunowie (którymi są najczęściej rodzice) mogą mieć największy wpływ na swoich podopiecznych, pod warunkiem, że będą chcieli mieć wpływ. Młodszy wiek szkolny to etap rozwoju ludzkiego dziecka, który odpowiednio ukierunkowany może przyczynić się do dalszego prawidłowego rozwoju. „W zależności od nawyków przyjętych w tym okresie, taką przyjmiemy postawę w okresie późniejszym” (A. Malinowski 1987, s.29). Jako dorośli pamiętajmy o tym, NIE ZAWIEDŹMY ANI SIEBIE ANI NASZYCH PODOPIECZNYCH.
  U dzieci znajdującym się w okresie młodszego wieku szkolnego sprawniej zaczynają pracować wszelkie narządy jak serce, płuca, a i układy zaczynają efektywniej i harmonijniej funkcjonować, co dalej przejawia się w zachowaniu dziecka. Dzięki tak młodemu uporządkowaniu w organizmie, możemy powiedzieć, iż okres wczesnoszkolny wykazuje się najwyższą odpornością organizmu! To zaś pozwala wnioskować, iż organizm takiego człowieka przygotowany jest na kolejny, trudny okres - dojrzewanie.

PODZIEL SIĘ Z INNYMI

Napisz komentarz...
Zaloguj przez Facebooka
gabka5655

Serdecznie polecam trenera Mgr Igora Mieńkowskiego Wejdź na stronę WWW.IGORTRENERONLINE.PL Osiągnij szczupłe lub muskularne ciało szybciej niż kiedykolwiek! Prosty trening, tania dieta, indywidualnie dobrana suplementacja! Wejdź teraz na www.igortreneronline.pl i wygraj nawet 10 tysięcy złoty! Sama skorzystałam i serdecznie polecam :D

Zgłoś nadużycie-

Prywatność
Polityka prywatności 

Redakcja
26-600 Radom
Ul. Okulickiego 39, IIP
TEL: 48 380 30 62 wew. 12
E-mail: biuro@portal.fit.pl

RODO

Szanowny Czytelniku!

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Nie zmieniamy naszych uprawnień.

Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Fit.pl Sp.z.o.o.. Dane osobowe niezbędne gromadzone przez serwis www.fit.pl są objęte ochroną danych osobowych: nie są i nie będą nikomu odsprzedawana ani udostępniane. W czasie korzystania z serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, które należy podać to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Fit.pl Sp.z.o.o z siedzibą w Radomiu (dalej także będziemy używać skrótu „Fit.pl”) oraz nasi Zaufani partnerzy czyli podmioty niewchodzące w skład Fit.pl ale będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszych stronach, do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach, aby:

 • dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań oraz do przeprowadzania konkursów z nagrodami,
 • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,
 • pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań,
 • dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo tutaj.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk „zgadzam się” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności Fit.pl, w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów, w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) przez opisane wyżej Fit.pl oraz Zaufanych Partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać korzystając z narzędzia dostępnego tutaj.

Zgadzam się
Nie teraz
fit.pl profil na Facebooku
fit.pl kanał na Youtube
Forum dyskusyjne fit.pl